‘Scripts, Traces, and the Unpredictable’ group exhibition

Public days:

15 January – 15 March

Monday – Sunday, 10.30 am – 7 pm

Venue:

Pearl Lam Galleries, 181 Middle Jiangxi Road, G/F, Shanghai, China 200002

Featuring works by

Boo Junfeng b.1983

Huan Yuanqing b.1963

Luo Wei b.1989

Mu Xue b.1979

Ren Minjie b.1994

Shi Yiran b.1983

Tang Nannan b.1969

Wu Chao b.1977

Zhang Jianjun b.1955

Zhu Xiaohe b.1956