THE PLANE OF REWRITING

Featuring works by Huang Yuanqing, Ma Kelu, Su Xinping, Tan Ping, Tao Yi, Zhang Jian-Jun, Zhou Yangming, and Zhu Jinshi

Opening reception:

12 March 2017, Sunday 5-7 pm

Exhibition dates:

12 March 2017 – 28 May 2017

Monday – Sunday, 10:30 am – 7 pm